Một người có khả năng trị bệnh siêu phàm, từng theo học 2 vị thầy để tu luyện khả năng chữa bệnh và các công năng đặc dị khác. Một người có khả năng bẩm sinh là nhắm mắt vẫn nhìn được các vật thể đặt phía trước mặt và 2 bên thái dương của mình.

"Lời giải nào cho những hiện tượng siêu nhiên và con mắt thứ 3 có thật sự tồn tại, tất cả sẽ có trong chương trình Bí Mật Tạo Hoá của Khoẻ Tự Nhiên..."