Từ giữa thế kỷ 20, các nhà khoa học nghiên cứu về sự liên quan giữa nhóm máu với tình trạng bệnh tật. Vào năm 1930, Giáo sư người Nhật tên là Takeji Furukawa đã xuất bản một bài báo tuyên bố rằng, các nhóm máu A, B, AB và O có khả năng phản ánh tính cách của mỗi người. Vậy nhóm máu có thể nói lên điều gì về sức khỏe và tính cách của chúng ta?