Quý khán, độc giả của Khỏe Tự Nhiên thân mến!
Quý Mão khép lại, Giáp Thìn mở ra!
KTN kính chúc Quý vị Năm mới An Khang Thiện Lành!

Xin kính tặng Quý vị cuốn lịch bàn này, thay lời cảm ân cho sự ủng hộ trong suốt những năm qua.