Chiều ngày 4/2, Việt Nam xác nhận thêm 9 ca nhiễm mới. Toàn bộ là các ca cộng đồng, tại Quảng Ninh (2 ca), Gia Lai (4 ca), Hải Dương, Hà Nội, Bình Dương mỗi nơi 1 ca.

Cụ thể:

  • Tỉnh Hải Dương, bệnh nhân 1949, là nữ, 17 tuổi, địa chỉ tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, liên quan cụm dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
  • Tỉnh Quảng Ninh xác nhận 2 bệnh nhân 1950 và 1951: là F1 của BN1892, BN1893 
  • Tỉnh Gia Lai xác nhận 4 bệnh nhân từ 1952 đến bệnh nhân 1955: là F1 của bệnh nhân 1889
  • Tp. Hà Nội xác nhận 1 bệnh nhân 1956: là F1 của bệnh nhân 1883 
  • Tỉnh Bình Dương xác nhận 1 bệnh nhân 1957: là F1 của 1886
    Tất cả các bệnh nhân ở Quảng Ninh, Gia Lai, Hà Nội, Bình Dương đều liên quan cụm dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Như vậy, Việt Nam hiện có 1948 ca nhiễm, trong đó có 449 người đang điều trị, 35 người đã tử vong.