Theo Dân Trí, Nghị định số 04/2021 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Trong nghị định này, các mức phạt tiền về các hành vi vi phạm quy định đối với nhà giáo và người học như sau: 

Phạt từ 5 – 10 triệu đồng nếu xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục

Phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về chính sách đối với nhà giáo và người học. 

Ngoài ra, buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể đối với hành vi vi phạm quy định kỷ luật nhà giáo và người học không đúng quy định của pháp luật.