Những thông tin được báo cáo bao gồm tên tàu, tín hiệu gọi tàu, vị trí và thông tin về các loại hàng hóa nguy hiểm.

Theo SCMP, giới chức hàng hải Trung Quốc cho biết, từ ngày 1/9, tàu nước ngoài vào lãnh hải Trung Quốc phải báo cáo thông tin về tàu và các loại hàng hóa cho các cơ quan quản lý hàng hải của Trung Quốc.

Các thông tin được yêu cầu khai báo bao gồm tên tàu, tín hiệu gọi tàu, vị trí và thông tin về các loại hàng hóa nguy hiểm.

Quy định này được áp dụng cho tàu lặn, tàu hạt nhân, tàu chở vật liệu phóng xạ, tàu chở dầu, hóa chất, và các chất độc hại khác và các loại tàu được cho là đe dọa đến an toàn giao thông hàng hải của nước này.

Đây là một phần nội dung trong Luật an toàn giao thông hàng hải được Trung Quốc điều chỉnh, thông qua hồi tháng 4 và có hiệu lực từ ngày 1/9 này.

Theo ông Kang Lin, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia của Trung Quốc, quy định mới sẽ có hiệu lực với cả các tàu dân sự được sử dụng cho mục đích quân sự.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong những tháng gần đây giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng, cũng như các quốc gia phương Tây do Mỹ dẫn đầu, đã mở rộng sự hiện diện quân sự trong khu vực.