Đầu tuần này, Tổng thống Trump đã ban hành Sắc lệnh để bảo vệ Hoa Kỳ trước các mối đe dọa an ninh từ máy bay không người lái, do các đối thủ nước ngoài sản xuất, bao gồm cả Trung Quốc.

Theo Sắc lệnh hành pháp, trong vòng 60 ngày, tất cả những người đứng đầu cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cần phải gửi báo cáo, bao gồm thông tin như ‘hãng sản xuất máy bay không người lái’ mà họ đang sở hữu, hoặc vận hành cho Giám đốc Tình báo Quốc gia.

TT Trump nói trong Sắc lệnh: “Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào máy bay không người lái và các linh kiện do đối thủ của chúng ta sản xuất sẽ đe dọa nền an ninh quốc gia và nền kinh tế của chúng ta”. Đồng thời ông cảnh báo rằng, đối thủ có thể dùng máy bay không người lái thu thập thông tin và chuyển ra nước ngoài.

Các linh kiện này bao gồm bộ phận cảm biến, máy ảnh, phần mềm và công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Sắc lệnh cũng khuyến khích sử dụng máy bay không người lái do Mỹ sản xuất. 

Trong ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, TT Trump đã ký sắc lệnh ngăn chặn các cuộc tấn công mạng từ nước ngoài. Theo đó, bất kỳ người dùng nước ngoài nào đều phải xác thực danh tính khi dùng dịch vụ đám mây của Mỹ 

Sắc lệnh trên trao quyền cho Bộ Thương mại Mỹ soạn thảo các quy định để hạn chế hoặc cấm các giao dịch với nước ngoài về các sản phẩm hoặc dịch vụ điện toán đám mây, nếu một đối tác hoặc cơ quan nước ngoài sử dụng chúng để thực hiện các vụ tấn công mạng.

Sắc lệnh này cũng yêu cầu các nhà cung cấp Cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của Mỹ (IaaS) xác minh danh tính của những đối tác nước ngoài và lưu giữ lại một số hồ sơ nhất định.

Sắc lệnh trên cũng yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ soạn quy định trong vòng 6 tháng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây xác thực danh tính của những người nước ngoài mà họ có quan hệ làm ăn.

Nguồn tham khảo:

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-taking-additional-steps-address-national-emergency-respect-significant-malicious-cyber-enabled-activities/  https://www.theepochtimes.com/trump-issues-executive-order-to-further-combat-malicious-foreign-cyber-activities_3663533.html

https://www.theepochtimes.com/trump-signs-executive-order-to-protect-against-security-threats-from-drones_3662197.html