Hôm 22/2, các Dân biểu Đảng Dân chủ đã kêu gọi TT Biden từ bỏ quyền độc tôn của mình trong việc phóng vũ khí hạt nhân, nhằm cải cách cơ cấu chỉ huy và kiểm soát lực lượng hạt nhân.

Bức thư do Dân biểu Jimmy Panetta dẫn đầu viết: “Việc trao thẩm quyền này cho một người sẽ dẫn đến những rủi ro thực sự. Các tổng thống trong quá khứ đã đe dọa tấn công các quốc gia khác bằng vũ khí hạt nhân hoặc thể hiện hành vi khiến các quan chức khác bày tỏ lo ngại về phán quyết của tổng thống.”

Ông Panetta cũng lưu ý rằng mặc dù bất kỳ tổng thống nào có lẽ sẽ tham khảo ý kiến của các cố vấn trước khi ra lệnh tấn công hạt nhân, nhưng không có yêu cầu nào buộc họ phải làm như vậy. Quân đội có nghĩa vụ thực hiện mệnh lệnh nếu họ đánh giá là hợp pháp theo luật chiến tranh.

Theo bức thư, các nhà lập pháp đề xuất yêu cầu nhiều quan chức hơn, bao gồm cả phó tổng thống và Chủ tịch Hạ viện Mỹ, phải “đồng tình với lệnh phóng hạt nhân”. Bức thư được đồng ký bởi khoảng 30 Dân biểu Dân chủ khác. 

Trang tin Gateway Pundit bình luận: “Có phải các dân biểu biết điều gì đó mà chúng ta không biết chăng? Hoặc có thể là họ biết những gì mọi người đều biết, rằng trạng thái tinh thần của ông Biden bị tổn hại do tuổi tác?