Hôm 5/2, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã bất ngờ lên lịch xem xét một số vụ kiện bầu cử nổi bật tại hội nghị giữa tháng Hai, bao gồm những vụ kiện do luật sư Sidney Powell, Lin Wood và chiến dịch tranh cử của ông Trump đưa ra.

Tất cả các vụ kiện này đều cáo buộc một số hành vi bất hợp pháp liên quan đến bầu cử, ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ ngày 3/11/2020, bao gồm mở rộng bỏ phiếu bằng thư do các quan chức bầu cử thay đổi quy tắc trái với luật bầu cử của tiểu bang; thiếu các biện pháp an ninh đầy đủ đối với lá phiếu qua thư’ cũng như việc từ chối quyền tiếp cận có ý nghĩa đối với những người theo dõi việc kiểm phiếu.

Trước đó hồi đầu tháng 1, Pháp viện đã từ chối xem xét nhanh tất cả các vụ kiện liên quan đến bầu cử.

Luật sư của ông Trump, ông John Eastman nói với hãng tin Washington Examiner rằng ngay cả khi ông Trump đã mãn nhiệm, việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc mở rộng bỏ phiếu qua thư vẫn rất quan trọng, vì nó có thể tác động lâu dài đến tính công bằng bầu cử.

Nếu, tại hội nghị ngày 19/2, Tối cao Pháp viện quyết định tiếp nhận bất kỳ vụ kiện bầu cử nào, rất có thể chúng sẽ không được xét xử cho đến tháng 10.