Thượng nghị sĩ Tom Cotton đang kêu gọi Hoa Kỳ tách khỏi chế độ Trung Quốc, vì họ tiếp tục đánh cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ và do thám người dân Mỹ

Ông Cotton nói trong một bài phát biểu tại Viện Reagan vào ngày 18/2: “Ý chí và nhu cầu đối đầu với chính quyền Trung Quốc ngày càng lớn. Bây giờ đã đến lúc hành động”, đồng thời công bố báo cáo có tiêu đề: Đánh bại Trung Quốc: Sự tách rời có mục tiêu và Cuộc chiến kinh tế lâu dài.

Thượng nghị sĩ khuyến nghị một số lĩnh vực có tính chất trọng yếu với nền kinh tế Mỹ mà Hoa Kỳ nên tách ra khỏi Trung Quốc gồm: trí tuệ nhân tạo, khoáng sản quan trọng, giải trí, giáo dục đại học, đầu tư, y học và thiết bị y tế, viễn thông và chất bán dẫn.

Theo ông Cotton, Hoa Kỳ giờ đây cần phải đối đầu với ĐCSTQ, một chế độ đang tìm cách thay thế Hoa Kỳ trở thành ‘cường quốc trên thế giới’ vì các chính quyền thuộc cả hai đảng trước đây đã có ‘những chính sách sai lầm, thất bại trong 30 năm qua’.

Ông đặc biệt chỉ ra việc Hoa Kỳ trao quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn cho Trung Quốc dưới thời Tổng thống Bill Clinton. Động thái này mở đường cho việc Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào tháng 12/2001.

TNS cho rằng nên rút lại quy chế này và áp dụng một hệ thống trước đây theo đó ‘tổng thống và Quốc hội xem xét các đặc quyền thương mại của Trung Quốc mỗi năm dựa trên cải thiện về nhân quyền của nước này’. Đồng thời ông cũng ca ngợi chính quyền Trump trước đây vì đã đặt nền móng cho việc tách rời có mục tiêu khỏi Trung Quốc thông qua các chính sách tìm cách ngăn chặn ảnh hưởng xấu của Bắc Kinh.