Một thẩm phán tại một hạt của tiểu bang Arizona đã đưa ra một phán quyết, đánh dấu một chiến thắng nữa cho nỗ lực tìm lại liêm chính bầu cử của phe Cộng hòa 

Hôm 26/2, thẩm phán Timothy Thomason đã phán quyết rằng, Quận Maricopa phải nộp khoảng 2,1 triệu lá phiếu của cuộc bầu cử ngày 3 / 11 cho Thượng viện bang Arizona, và cho phép truy cập vào thiết bị bầu cử của nó để tiến hành giám định.

Thẩm phán Thomason cũng tuyên bố rằng, trát đòi giao nộp phiếu do Thượng viện bang Arizona đưa ra là hợp lệ, và cần được thi hành. Ông cho rằng “cơ quan lập pháp Arizona rõ ràng có quyền điều tra và xem xét các vấn đề cải cách bầu cử,” đồng thời các thượng nghị sĩ có thể “lập trát đòi tài liệu như một phần của cuộc điều tra đối với các biện pháp cải cách bầu cử”.

Các quan chức của quận này trước đây đã tuyên bố, rằng đã thực hiện đủ các cuộc giám định và rằng, nên niêm phong các lá phiếu.

Một thượng nghị sĩ Cộng hòa của tiểu bang Arizona, ông Warren Petersen xác nhận rằng, Thượng viện sẽ thông qua “cuộc giám định pháp y” đối với kết quả bầu cử ngày 3/11 của quận này, nhằm ‘bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống bỏ phiếu’.