The National Pulse tiết lộ, công ty gen liên kết với ĐCSTQ –  BGI, gần đây bị các quan chức Hoa Kỳ cáo buộc “khai thác” DNA của người Mỹ – đã hợp tác sâu rộng với Quỹ Bill & Melinda Gates.

Ngoài việc chính quyền Obama tạo điều kiện cho công ty này có được chỗ đứng ở Hoa Kỳ, Quỹ Gates đã đóng một vai trò quan trọng trong sự mở rộng hoạt động của BGI tại Mỹ.

Vào tháng 9/ 2012, quỹ Gates đã ký một “Biên bản ghi nhớ” nhằm đạt được các mục tiêu chung về y tế và phát triển nông nghiệp” với BGI.

Quỹ Gates cũng đã tài trợ cho các dự án BGI liên quan đến xác định trình tự bộ gen cùng với các cơ quan của ĐCSTQ như Bộ Khoa học và Công nghệ và Học viện Khoa học Nông nghiệp.

Người đồng sáng lập BGI, ông Wang Jun ca ngợi thỏa thuận và tiết lộ rằng các nỗ lực hợp tác tập trung vào việc giải trình tự bộ gen —loại hoạt động bị cảnh báo vì gây ra các các mối đe dọa an ninh quốc gia.

Quỹ Gates cũng đã tài trợ cho các dự án BGI liên quan đến xác định trình tự bộ gen cùng với các cơ quan của ĐCSTQ như Bộ Khoa học và Công nghệ và Học viện Khoa học Nông nghiệp.

Tiến sĩ Tadataka Yamada, cựu chủ tịch chương trình sức khỏe toàn cầu của Quỹ Bill & Melinda Gates, giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa học của BGI.