Một thành viên trong Nội các của TT Trump xác nhận với Just the News hôm 7/1 rằng

Các thành viên trong Nội các của TT Trump không có kế hoạch viện dẫn Tu chính án thứ 25 và tước quyền tổng thống của ông trước thời hạn, 

Một bộ trưởng không nêu rõ danh tính do tính chất nhạy cảm của chủ đề cho biết: “Chúng tôi không làm điều đó”

Người này cho rằng không thể dùng đến Tu chính án thứ 25 để tước quyền của một TT chỉ vì không thích vị TT đó. Ông giải thích rõ rằng Tu chính án này chỉ áp dụng cho trường hợp TT không có năng lực hay mất khả năng tinh thần để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Vị thành viên nội các nói thêm: “Nếu họ luận tội ông ấy, hoặc nếu họ viện dẫn Tu chính án thứ 25, nó có khả năng tác động tiêu cực đến khả năng tái tranh cử của ông ấy trong tương lai, mà tôi nghĩ đó có thể là động cơ thực sự của họ”

Ông dẫn đến tuyên bố trước đó cùng ngày của TT Trump và nhận xét: “Ông ấy có thái độ hợp tác đối với quá trình chuyển giao và tất cả các cơ quan đang hợp tác để chuyển giao”.

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với Phó TT Mike Pence cho biết, ông Pence sẽ không dùng Tu chính án thứ 25 để phế truất của TT Trump trước thời hạn. 

Một quan chức của chính quyền đương nhiệm đưa ra nhận xét cho Epoch Times nhưng không muốn nêu ra danh tính của mình.

Lâm An

Tham khảo nguồn:

https://justthenews.com/government/white-house/trump-cabinet-member-25th-amendment-were-not-doing-it-says-trump-wants