VnExpress ngày 24/4 dẫn nguồn tin cho biết, trong 5 đơn đề nghị được bảo hộ nhãn hiệu ST25 tại Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO) có hồ sơ của một doanh nghiệp Mỹ là I&T Enterprise đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “ST25” sẽ được công bố chấp thuận thông qua bước đầu vào ngày 4/5 tới.

Đây là đơn vị duy nhất trong 4 doanh nghiệp Mỹ khi thẩm tra đạt được các yêu cầu cơ bản của USPTO. Còn lại đang bị yêu cầu bổ sung thông tin hoặc từ chối.

Gạo ST25 của Việt Nam. (Ảnh: Map)

Trước diễn biến trên, Luật sư Lê Quang Vinh, Công ty sở hữu trí tuệ Bross và Cộng sự cho rằng, việc này nghiêm trọng và hối thúc doanh nghiệp khiếu nại sớm. Bởi nếu doanh nghiệp Việt không phản đối, “không còn bước tiếp theo” và I&T Enterprise sẽ chính thức được Mỹ bảo hộ nhãn hiệu ST25.
Theo các chuyên gia, đầu tiên doanh nghiệp Việt cần khiếu nại với USPTO để bác đơn xin bảo hộ thương hiệu của I&T Enterprise, Inc. Thế nhưng thủ tục để phản đối hoặc huỷ bỏ nhãn hiệu ở Mỹ khác biệt với phần còn lại của thế giới và khá phức tạp.

Hoặc một hướng đi khác, gạo ST25 của Việt Nam sẽ phải tìm cách xuất khẩu gạo dưới một nhãn khác, hoặc phải đổi thương hiệu để tránh vi phạm.