Ngày 19/2, tỉnh Long An ra văn bản yêu cầu các lễ hội tập trung không quá 20 người, không tổ chức ăn uống và hoạt động kinh doanh ăn uống trong khu vực diễn ra lễ, để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Do vậy, tỉnh sẽ tạm dừng các lễ hội hằng năm thu hút hàng chục ngàn người về tham dự tại Long An như lễ hội làm chay, lễ hội viếng bà Ngũ Hành Long Thượng… 

Bên cạnh đó, các hoạt động, sự kiện đã được phê duyệt kế hoạch thì khi tổ chức chú ý giảm quy mô, giãn cách và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh An Giang cũng yêu cầu các ngành, các địa phương dừng, không tổ chức lễ hội, hoạt động, sự kiện có tập trung đông người không cần thiết.

Ngày hội sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức quy mô lớn vào tháng 3 cũng được tạm dừng để tổ chức vào thời điểm khác thích hợp hơn.