Đồng Nai cho phép doanh nghiệp được hoán đổi/bổ sung người lao động công nhân ra, vào khu sản xuất, cho phép công nhân được đi và về nhà.

Mới đây, tỉnh Đồng Nai cho phép doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ” được hoán đổi hoặc bổ sung người lao động, nhưng phải bảo đảm các điều kiện sau:

Không có F0 trong vòng 14 ngày trước khi thực hiện hoán đổi, và phải bảo đảm an toàn cho người lao động khi thực hiện hoán đổi.

Người được hoán đổi/bổ sung vào DN phải ở khu vực vùng xanh, được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine (sau 14 ngày) hoặc đã khỏi Covid-19 trong 180 ngày.

Tại thời điểm hoán đổi/bổ sung, người lao động phải được xét nghiệm lần 1 bằng test nhanh kháng nguyên vào ngày đầu tiên, ở vùng đệm 3 ngày và xét nghiệm lần 2 bằng PCR trước khi đưa vào sản xuất.

Đối với người lao động về địa phương, phải có kết quả xét nghiệm âm tính (còn hiệu lực trong vòng 3 ngày). Việc hoán đổi tùy theo thỏa thuận và số lượng lao động do DN quyết định.

Ngoài ra, tỉnh cho phép doanh nghiệp “3 tại chỗ” phối hợp địa phương để người lao động đi, về hàng ngày với điều kiện tương tự như:

  • Không có có F0 trong vòng 14, người lao động phải ở vùng xanh, tiêm 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc đã khỏi, doanh nghiệp xét nghiệm định kỳ.
  • Tỷ lệ lao động trong 7 ngày đầu tiên tổ chức cho từ 10-20% tổng số lao động của doanh nghiệp đi về hàng ngày, sau đó cứ mỗi 7 ngày tăng thêm từ 10-20% cho đến khi hết số lượng lao động của DN.

Kế hoạch từng bước phục hồi kinh tế tại Đồng Nai sẽ được thực hiện từ 0h ngày 20/9.