Bức thư được công bố bởi tổ chức có tên Flag Officers 4 America hồi đầu tuần và được ký tên bởi 124 cựu đô đốc và tướng lĩnh Mỹ.

Nhóm các vị tướng nêu rõ trong thư: “Tình trạng tinh thần và thể chất của Tổng tư lệnh không thể bị bỏ qua. Ông ấy phải có khả năng nhanh chóng đưa ra các quyết định chính xác về an ninh quốc gia liên quan đến tính mạng ở bất cứ đâu, bất kỳ ngày hay đêm”.

Thư cũng nêu quan ngại về cuộc bầu cử năm 2020 và nhận định: “FBI và Tối cao Pháp viện lẽ ra phải hành động nhanh chóng khi các bất thường về bầu cử xuất hiện và không bỏ qua chúng như họ đã từng làm vào năm 2020.”

Trên trang web của mình, Flag Officers 4 America cho biết đây là tập hợp “các nhà lãnh đạo quân đội đã nghỉ hưu, những người cam kết ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ chống lại mọi kẻ thù trong và ngoài nước.”

Người tổ chức việc ký thư, Thiếu tướng Joe Arbuckle, nói  “Các tướng lĩnh về hưu thường không tham gia vào chính trị, nhưng tình hình đất nước chúng ta phải đối mặt ngày nay thật thảm khốc … Chúng ta đang phải đối mặt với những mối đe dọa lớn hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi đất nước chúng ta được thành lập. Giữ im lặng sẽ là thoái thác trách nhiệm”.