VNE ngày 4/3 dẫn nội dung trong Nghị định 14/2021 của Chính phủ về  hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, có hiệu lực từ ngày 20/4/2021. 

Theo đó, Khoản 1 Điều 29 Nghị định này quy định mức phạt với vi phạm về đối xử nhân đạo với vật nuôi như sau:

Phạt tiền từ 01 – 03 triệu đồng đối với hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi.

Ngoài ra, phạt tiền từ 03 – 05 triệu đồng đối với cơ sở giết mổ tập trung vi phạm các quy định như: Không đảm bảo vệ sinh; Đánh đập vật nuôi; Không có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ…

Mức phạt tiền nêu trên là đối với cá nhân. Đối với tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì bị phạt tiền gấp đôi.

Bên cạnh đó, nghị định 14 cũng nêu vi phạm về xử lý chất thải chăn nuôi có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.