Dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, nên đối với các hãng hàng không đây là một vấn đề quan trọng trong việc, yêu cầu Hành khách phải khai báo y tế điện tử trước khi lên máy bay

Ngày 10/3 Cục trưởng Cục Hàng không, ông Đinh Việt Thắng ra thông báo, yêu cầu các hãng hàng không hướng dẫn hành khách khai báo y tế điện tử khi làm thủ tục trực tuyến tại website:http://tokhaiyte.vn hoặc trên ứng dụng tờ khai y tế (Vietnam Health Declaration) mục khai y tế nội địa.

Do đó đối với hành khách làm thủ tục check-in tại quầy, các hãng cần thực hiện đồng bộ việc làm thủ tục check-in cho hành khách, với yêu cầu hướng dẫn hành khách hoàn thiện việc khai báo y tế trước chuyến bay theo quy định.

Đối với hành khách làm thủ tục trực tuyến hoặc làm thủ tục bằng máy ki-ốt chưa thực hiện khai báo y tế điện tử, các hãng cần sớm nghiên cứu phương án điều chỉnh quy trình, để đưa mục khai báo y tế trực tuyến tại hoặc trên ứng dụng Tờ khai y tế, vào yêu cầu bắt buộc của hãng hàng không.