TP Hà Nội ngày 11/3 thông báo về 2 tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa: Thứ nhất là phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương; thứ hai là phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Tiêu chí 1: Sách giáo khoa phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của Thủ đô và cộng đồng dân cư, phát triển nhân cách con người Thăng Long – Hà Nội thanh lịch, văn minh; sách giáo khoa cần cập nhật được các kiến thức hiện đại, cần có sự vận dụng và liên hệ trong thực tế.

Tiêu chí 2: Sách giáo khoa cần bảo đảm chất lượng và kế hoạch giáo dục tại cơ sở giáo dục; sách giáo khoa phù hợp với năng lực học tập của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học hiệu quả; sách giáo khoa tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Ngoài Hà Nội thì Cần Thơ cũng đã ban hành tiêu chí lựa chọn SGK cho học sinh phổ thông.