Ngày 7/9, Sở GTVT Hà Nội đã có thông báo hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong vùng 1 (tức là vùng đỏ).

Theo đó, các đơn vị, doanh nghiệp (DN) hoạt động vận tải thực hiện theo 4 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị file mềm/bản scan các tài liệu gồm: Công văn đề nghị (ký tên, đóng dấu); danh sách nhân viên đi làm, phương tiện vận chuyển bằng xe môtô, xe máy, ôtô.

Bước 2: Gửi tài liệu về email: [email protected]. Lĩnh vực tư vấn, thiết kế, giám sát thi công, thi công công trình giao thông gửi về email: [email protected]

Bước 3: Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận và xử lý hồ sơ, nếu đủ điều kiện giải quyết, sẽ gửi Công an thành phố cấp xác nhận theo quy định. Trường hợp không thuộc lĩnh vực quản lý hoặc không hợp lệ, Sở sẽ niêm yết danh sách trong đó nêu rõ lý do trên website: www.sogtvt.hanoi.gov.vn và gửi email trả lời.

Bước 4: Gửi thông báo cho DN qua email của đơn vị, DN đã đăng ký và liên hệ với đầu mối của đơn vị, DN để trả kết quả.
Cũng tại Hà Nội, thành phố vừa có văn bản về việc thực hiện các biện pháp ứng phó dịch bệnh tại các công trường xây dựng trên địa bàn trong tình hình mới như sau:

Đối với Vùng 1 (vùng đỏ): Dừng thi công tất cả các công trình xây dựng, trừ các công trình xây dựng phục vụ ứng phó dịch; cấp quốc gia, dự án đầu tư trọng điểm của thành phố; công trình theo lệnh khẩn cấp…; công trình quốc phòng, an ninh đã triển khai; dự án, công trình trọng điểm, cấp bách…

Đối với vùng 2 (vùng cam), vùng 3 (vùng xanh): được hoạt động lại sau khi có phương án, kế hoạch thi công của chủ đầu tư hoặc của nhà thầu bảo đảm yêu cầu phòng dịch được cấp huyện xác nhận. Riêng đối với công trình theo tuyến liên thông giữa các vùng phải thực hiện theo nguyên tắc “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 điểm đến”….