Việc ông Biden điều hành đất nước bằng hơn 40 sắc lệnh hành pháp, chỉ trong gần 3 tuần sau khi nhậm chức trong khi các chủ trương của ông, lại tạo ra quá nhiều xáo trộn đối với người dân Mỹ, đã khiến phía Đảng Cộng hòa ở cấp tiểu bang rất quan ngại. Một Dân biểu Cộng hòa mới đây, đã trình dự luật vô hiệu hóa sắc lệnh của ông Biden tại bang Nam Dakota.

Các nghị sỹ Cộng hòa thuộc tiểu bang South Dakota đã giới thiệu một dự luật  sẽ cấp cho tổng chưởng lý của tiểu bang quyền xác định xem các lệnh hành pháp của TT Joe Biden có hợp hiến hay không và có khả năng vô hiệu hóa chúng ở tiểu bang mình.

Nếu được thông qua, dự luật sẽ cho phép Ban điều hành của Hội đồng Nghiên cứu Lập pháp xem xét lại bất kỳ lệnh hành pháp nào mà không cần qua quốc hội phê chuẩn. Sau khi xem xét, Hội đồng có thể chuyển lệnh cho tổng chưởng lý để kiểm tra thêm. Sau đó, tổng chưởng lý sẽ quyết định tiểu bang Nam Dakota có nên xin miễn áp dụng lệnh này nếu nó bị coi là vi hiến hay không.

Dự luật được đưa ra bởi Dân biểu Aaron Aylward với sự bảo trợ của một nhóm 15 nhà lập pháp Đảng Cộng hòa.

Ông Aylward cho biết dự luật “sẽ lấy lại được nhiều quyền lực cho tiểu bang South Dakota Dự luật sẽ có thể được áp dụng đối với các sắc lệnh liên quan đến các lĩnh vực như: đại dịch hoặc các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khác; sự điều tiết của các nguồn tài nguyên thiên nhiên; quy chế của ngành nông nghiệp; quy chế sử dụng đất; quyền sở hữu súng.

Nỗ lực này có thể giúp tiểu bang South Dakota miễn trừ việc thực hiện các lệnh hành pháp liên quan đến việc chấm dứt xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL vốn đang gây  nhiều tranh cãi.