Bộ Công an đề xuất trong Dự thảo Thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú, đang được trưng cầu ý kiến người dân, chuyên gia và các bộ, ban ngành. Nếu được thông qua, dự kiến Dự thảo Thông tư của Bộ Công an sẽ có hiệu lực trong năm nay năm 2021 .

Do đó, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú qua mạng bao gồm:

– Hồ sơ đăng ký thường trú của công dân sẽ được chuyển tới cơ quan đăng ký cư trú.

– Đơn vị tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, đối chiếu các thông tin, tài liệu mà công dân đã cung cấp theo quy định. Tùy vào các trường hợp hồ sơ đủ điều kiện hay chưa mà người thi hành sẽ hướng dẫn các thủ tục tiếp theo.

Liên quan các chữ ký trong hồ sơ cư trú, Bộ Công an đưa ra giải pháp chữ ký số. Cụ thể, cá nhân, cơ quan đăng ký, quản lý cư trú sẽ sử dụng thiết bị USB Token được mã hóa sẵn để hoàn thiện hồ sơ.