Vào chiều ngày 7/4, đại diện TP. HCM đã ký quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong trường học từ năm học 2021-2022.

Trong đó, đa số các sách của lớp 2 và lớp 6 được phê duyệt đều thuộc bộ sách của Chân trời sáng tạo do nhà xuất bản (NXB) Giáo Dục Việt Nam phát hành.

Tuy nhiên, đối với môn tiếng Anh lớp 2 có 3 đầu sách được phê duyệt dó NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm TPHCM, NXB Đại học Quốc gia TPHCM phát hành.

Còn đối với môn tiếng Anh lớp 6 có 3 đầu sách được phê duyệt gồm Friends Plus (NXB Giáo dục Việt Nam), i-Learn Smart World (NXB Đại học Sư phạm TPHCM) và Right-on (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM).

Bên cạnh đó, có nhiều trường tiểu học đề nghị điều chỉnh, bổ sung SGK lớp 1 từ năm học 2021-2022.

Theo thống kê từ báo Lao Động, môn Giáo dục thể chất dẫn đầu số lượng đơn vị đề xuất điều chỉnh với 65 trường. Kế đến là môn m nhạc với 63 trường, môn Mỹ thuật 57 trường. Riêng môn Toán có 49 trường tiểu học xin điều chỉnh và môn tiếng Việt có 42 trường.