Hôm thứ Ba (26/1), dân biểu bang Texas Kyle Biedermann đã giới thiệu một dự luật cho phép người dân Texas bỏ phiếu về việc ly khai khỏi Hoa Kỳ.

Trong một thông cáo báo chí được cung cấp cho The Gateway Pundit ngày 26/1 cho biết, Dân biểu Kyle Biedermann đã giới thiệu một dự luật trao cho người dân Texas cơ hội đi bỏ phiếu vào tháng 11 năm 2021 để trưng cầu ý kiến về việc tách rời Texas khỏi liên bang Hoa Kỳ.

Nếu người dân bỏ phiếu ủng hộ, một uỷ ban sẽ được thành lập để bắt đầu thực hiện kế hoạch chuyển tiếp và sẽ giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến việc tách rời tiểu bang này khỏi chính phủ liên bang.

Chủ tịch Phong trào Dân tộc Texas, ông Daniel Miller cho biết, dự luật này chỉ đơn giản là đưa ra vấn đề cho người dân Texas. Thậm chí ngay cả khi các nhà lập pháp không ủng hộ ý tưởng này, thì ít nhất nó sẽ đem đến cho người dân Texas quyền công khai thảo luận và biểu quyết về vấn đề này.

Còn Dân biểu Kyle Biedermann bày tỏ quan điểm rằng: “Trong nhiều thập kỷ, chính phủ liên bang đã làm xói mòn lời hứa của nước Mỹ và quyền tự do cá nhân. Đã đến lúc Người dân Texas được phép tự quyết định tương lai của mình. Đây không phải là một vấn đề chính trị đảng phái. Điều này chỉ đơn giản là cho phép người dân Texas có quyền bầu cử ”.