Đó là nhận định của  ông Gordon Chang, tác giả cuốn sách “Sự sụp đổ sắp tới của Trung Quốc” trong chương trình phỏng vấn của The Epoch Times hôm 26/2, về tham vọng của ĐCSTQ.

Ông Chang đề cập đến việc Trung Quốc thu thập hồ sơ DNA của người nước ngoài để có thể chuẩn bị cho các cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học, cụ thể là bằng “các loại virus chỉ tấn công một số nhóm dân tộc hoặc chủng tộc nhất định”.

Ông nói thêm: “Trong khi đó, Trung Quốc cũng cấm chuyển hồ sơ DNA của người Trung Quốc ra khỏi đất nước. Điều đó cho thấy rằng họ đang làm điều gì đó rất độc ác.”

Nhà nghiên cứu TQ cũng đề cập đến việc chỉnh sửa bộ gen người của Trung Quốc hồi năm 2018, tương hợp với tiết lộ của cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia, John Ratcliffe. Theo ông Chang mục đích của việc đó là để tạo ra một chủng tộc “siêu Trung Quốc” mới.

Ông bình luận rằng loại thử nghiệm thay đổi gen người này đã dấy lên sự phẫn nộ trong cộng đồng khoa học trên toàn thế giới vì nó được coi là phi đạo đức.