Sáng 16/9, Quốc hội Việt Nam xem xét dự thảo nghị quyết của Chính phủ với 4 đề nghị miễn giảm thuế cho doanh nghiệp từ ngày 1/10/2021 đến hết 31/12/2021.

Theo dự thảo, lĩnh vực sẽ được giảm thuế gồm: vận tải, dịch vụ lưu trú, ăn uống; hoạt động xuất bản (trừ hình thức trực tuyến); điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; các đại lý du lịch; sáng tác, nghệ thuật và giải trí; thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; thể thao, vui chơi và giải trí.

4 đề nghị từ Chính phủ trong gói miễn/giảm thuế gồm:

Giảm 30% mức tỷ lệ % thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ. Dự kiến số giảm thu ngân sách khi áp dụng chính sách này là khoảng 5.000 tỷ đồng.

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021 với trường hợp tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và tổng doanh thu 2021 giảm so với 2020. Dự kiến số giảm thu ngân sách khi áp dụng chính sách này là khoảng 2.200 tỷ đồng.

Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và IV/2021 và quý IV của năm 2021. Dự kiến số giảm thu ngân sách theo phương án này là khoảng 8.800 tỷ đồng.

Miễn tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong năm 2020 (không áp dụng với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp). Dự kiến số giảm thu ngân sách khi áp dụng chính sách này là khoảng 5.300 tỷ đồng.

Theo tính toán của Chính phủ, việc thực hiện 4 kiến nghị nêu trên có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 21.300 tỷ đồng, giảm thêm 1.300 tỷ đồng so với đề nghị trước đây.