Thứ Bảy , 1 Tháng Tư 2023

Steven Mosher: ‘Vũ khí ma thuật’ chống Mỹ của ĐCSTQ

Thế giới 09/02/22, 16:09

Trong một cuộc phỏng vấn với EpochTv, ông Steven Mosher, nhà khoa học xã hội kiêm chủ tịch Viện Nghiên cứu Dân số đã liệt kê một số điều mà ông gọi là “vũ khí ma thuật” được ĐCSTQ sử dụng. Những vũ khí này gồm có: Tuyên truyền, Chiến ...