Một lãnh đạo Hội doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, hiện các tỉnh thành đang đấu thầu giá 60.000-70.000 đồng/bộ dẫn đến rất lãng phí.

Theo báo Thanh Niên, ngày 26/9, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, giá bộ test xét nghiệm nhanh Covid-19 số lượng lớn tại nước ngoài chỉ khoảng 1,5 USD/test (tương đương với 35.000 đồng/test).

Ông cho biết thêm đấy là giá mua tại nước ngoài, nếu tính chi phí về đến Việt Nam cũng chỉ khoảng 50.000 đồng/test.

Cũng theo ông Anh, nếu mua được giá gốc với số lượng lớn thì có thể tiết kiệm được cho ngân sách hàng nghìn tỷ đồng. Vị chủ tịch này nhấn mạnh, hiện các tỉnh thành đang đấu thầu giá 60.000-70.000 đồng/bộ dẫn đến rất lãng phí.

Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đề nghị Bộ Y tế đàm phán trực tiếp với các nhà sản xuất bộ test nhanh để mua số lượng lớn đến 100 triệu bộ với chi phí gốc.

Bàn về vấn đề này, lãnh đạo Vụ Trang thiết bị – Công trình y tế (Bộ Y tế) cho biết, giá test nhanh do doanh nghiệp tự công bố và tự chịu trách nhiệm. Bộ Y tế hiện không đàm phán cũng như không kiểm soát giá thiết bị y tế này do chưa có quy định.

Đơn vị này nó thêm, trước ngày 20/8, giá của bộ test khoảng 100.000-198.000 đồng/bộ. Tuy nhiên, đến ngày 25/9, các doanh nghiệp giảm giá xuống còn khoảng 20.000-70.000 đồng mới bộ test. Hiện có gần 90 loại test nhanh trong và ngoài nước đang được lưu hành.