Hôm nay ngày 13/5, Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Long vừa ký ban hành Chỉ thị số 06, yêu cầu các Sở Y tế tham mưu chính quyền địa phương, chuẩn bị, triển khai phương án đảm bảo dự trữ đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống COVID-19, đặc biệt trong trường hợp toàn quốc có 30.000 người mắc. 

Theo đó, Bộ trưởng Y tế yêu cầu tiếp tục chiến lược chống dịch xuyên suốt theo 5 nguyên tắc: “Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch” nhanh chóng ổn định tình hình, thực hiện triệt để phương châm “4 tại chỗ”. 

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện giãn cách trong bệnh viện; hạn chế tối đa người nhà vào thăm, chăm sóc người bệnh; đẩy mạnh công tác chăm sóc toàn diện người bệnh tại các bệnh viện. 

Đẩy mạnh việc thực hiện đề án khám, chữa bệnh từ xa; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khai báo y tế, quản lý truy vết người ra vào bệnh viện, đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến.