Vâng, Trung Quốc đã đe dọa ‘trừng phạt nghiêm khắc’ Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan, ông Ngô Chiêu Nhiếp và ‘bắt ông ta phải chịu trách nhiệm trong suốt cuộc đời’.

Theo đó, vào ngày 12/5, phát ngôn viên của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, bà Chu Phượng Liên đã mô tả ông Ngô là một “nhân tố độc lập cứng rắn của Đài Loan” và đe dọa sẽ “làm mọi thứ có thể để trừng phạt nghiêm khắc anh ta và buộc ông ta phải chịu trách nhiệm trong suốt cuộc đời theo pháp luật.

Đáp lại, Ngoại trưởng Ngô đã phản bác trên Twitter, chỉ ra rằng chế độ Trung Quốc đang nói dối và không có nhiệm vụ đại diện cho Đài Loan trên trường quốc tế.

Bộ Ngoại giao Đài Loan cùng ngày đã chỉ trích Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc và nói rằng, Đài Loan không chỉ là một quốc gia độc lập mà còn là một quốc gia dân chủ tiên tiến trên các điều kiện thân thiện với các quốc gia dân chủ khác – những điều khoản mà Trung Quốc không có thẩm quyền can thiệp. 

Bộ tiếp tục nói rằng chính phủ Trung Quốc thiếu hiểu biết về các giá trị phổ quát và sử dụng quyền lực và chủ nghĩa bành trướng để ép các nguyên tắc của mình lên các nước khác, gây ra căng thẳng và xung đột trong khu vực.