Một động thái của Bộ Năng lượng Mỹ trước đó có thể được cho là lý do đẩy giá điện Texas lên mức cao ngất. 

Một tuần trước khi bão tuyết giáng xuống Texas, tiểu bang này đã kiến nghị Bộ Năng lượng Mỹ dỡ bỏ các quy định liên bang vốn hạn chế sản lượng điện ở địa phương.

Tuy nhiên, Quyền Bộ trưởng Năng lượng, ông David Huizenga đã không gỡ bỏ các hạn chế về môi trường để cho phép Texas có thể tối đa sản lượng điện.

Quyền Bộ trưởng Năng lượng, ông David Huizenga. (Ảnh chụp màn hình)

Thay vào đó ông Huizenga ra lệnh cơ quan vận hành lưới điện Texas sử dụng tất cả các nguồn tài nguyên để duy trì các tiêu chuẩn khí thải có thể chấp nhận được – bao gồm cả việc mua điện từ bên ngoài tiểu bang. Hơn thế nữa, sắc lệnh của Bộ Năng lượng còn yêu cầu Texas tăng giá điện lũy tiến lên 6000% vào tháng 2 để bù đắp cho chi phí chuyển sang năng lượng xanh.

Ngoại giới cho rằng sắc lệnh này cho thấy chính quyền Biden về cơ bản đã ra lệnh Texas giảm sản lượng điện để tuân thủ các tiêu chuẩn năng lượng xanh về môi trường, trong khi biết rõ rằng người dân Texas có thể chết cóng nhà của họ mà không có điện giữa thời tiết giá rét. 

Từ Khóa: