Bộ GD-ĐT hôm 19/2 vừa ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THPT công lập, có hiệu lực từ ngày 20/3.

Những người được bổ nhiệm vào ngành giáo viên trung học phổ thông được áp dụng mức lương như sau: 

Giáo viên hạng III, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98. Yêu cầu giáo viên phải có bằng cử nhân trung học phổ thông trở lên.

Giáo viên hạng II, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38. Yêu cầu giáo viên phải có bằng cử nhân trung học phổ thông trở lên.

Giáo viên hạng I, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78. Yêu cầu giáo viên cần có bằng thạc sĩ trung học phổ thông trở lên.